Älgarås kyrka

Kyrkor och Kloster

5 oktober 2020

Älgarås kyrka i Hova-Älgarås församling är en av ett fåtal medeltida träkyrkor i Sverige. En anledning till att kyrkan fortfarande finns bevarad, medan många andra av samma slag byttes ut mot stenkyrkor, är områdets stora förkärlek för träbyggnader i allmänhet.

Kyrkan bestod ursprungligen av ett rektangelformat långhus och ett mindre kor. Dessa delar uppfördes under slutet av 1400-talet. Senare kompletterades byggnaden med ett vapenhus (1647), ett tresidigt kor (1684), sakristian norr om koret (1705) och det södra vapenhuset (1707). Den sista stora ombyggnaden var 1735 då ett nytt kyrktorn uppfördes och fönsterna samtidigt byttes ut.

Älgarås kyrka är en spåntäckt, rödmålad timmerbyggnad. Särskilt utmärkande är kyrkorummets tak med stora, målade Bibel-motiv från 1700-talet: Från öster till väster ser man Uppståndelsen, Himmelsfärden och Yttersta domen. Konstnären bakom takmålningarna är Anders Broddesson från Fredsberg.

Kyrkans interiör är välbevarad och har förutom målningarna en rad intressanta inventarier, delvis från Medeltiden. Exempelvis är dopfunten, ett krucifix, det vackra Mariaskåpet, en kalvariegrupp och en intressant kyrkklocka med spegelvänd runinskrift daterade till 1200-talet. Andra inventarier är nyare, exempelvis orgeln som härstammar från Smedmans Orgelbyggeri och köptes in 1967. Värda att nämna är också predikstolen (1700-tal) och altaruppsatsen (sent 1600-tal).

Älgarås kyrka föregicks av en mindre kyrka, sannolikt en stavkyrka i trä. Än i dag firas regelbundet gudstjänst i kyrkan.

Källor: svenskakyrkan.se, wikipedia.se Bilder: Angelica Mannerstål

58.80074, 14.25682

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. HÄR

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *