Härja kyrka Tidaholm

Kyrkor och Kloster

29 december 2019

Härja kyrka Tidaholm, ca 10 km sydväst om Tidaholm på Hökensås västra sida.

Kyrkan har märkliga utsmyckningar i huggen sten från mitten av 1100-talet. Det är ”Härjamästaren” som har gjort dem och de har stått emot tidens tand i 800 år.

Vid södra ingången finns en portal med ett halvrunt fält ovanför – s.k. tympanon. På ena kolonnen klänger sig två linakrobater fast vid en lina med halvspända armar och vidrör varandra med fötterna.

Ovanför det halvrunda fältet med bilder brottas en man – kanske en domptör – med en björn och stoppar en hand i björnens gap. Två oväntade motiv i en kyrka.

I det halvrunda fältet ses en biskop med stav vänd mot betraktaren medan en man till vänster knäböjer och en man (kanske en präst) till höger håller upp en bok. Evighetens slinga och treenighetens treklöver avbildas över och under den knäböjande mannen.

En annan djurbild finns på korets utsida i öster: En man ligger framstupa med en björn över sig. Björnen gapar över mannens huvud. Två män står bredvid. På björnens rygg syns ytterligare ett djur kanske en hermelin. Möjligen kan scenen tolkas som en nervkittlande uppvisning av en björntämjare.

Några av motiven finns endast i Italien, t.ex. linakrobaterna, varför Härjamästaren tros vara en italienare. Italienska arbetare fanns i Lund vid den tiden då domkyrkan byggdes på 1100-talet.

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. HÄR

2 Kommentarer

  1. Per Backman

    Kolla in Wikisidan “Ettaks kyrkoruin” och jämför stilen på den gamla dopfunten och på björnarna. Det sägs att relieferna i Härja kommer från Ettak från början. Härjamästaren borde kanske heta “mästaren från Ettaks kungsgård” istället?

    Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela
Dela Sidan