Mularp kyrka

Kyrkor och Kloster

13 maj 2020

Mularps kyrka ligger vackert belägen uppe på Gerumsbergets västra sida med fri utsikt mot både Mösseberg och Ålleberg. På andra sidan dalen ligger Karleby som med sina gånggrifter anses ligga utmed Sveriges äldsta väg. I början av 1800-talet skrev P E Lindskog att kyrkan hade sitt torn men att klockorna ändå hängde i en stapel bredvid.

Mularps romanska absidkyrka är en av Falbygdens minsta och allra äldsta med ett troligen medeltida västtorn. Långhuset och koret har vitkalkade senmedeltida kryssvalv. Sedan medeltiden har endast sakristia och vapenhus tillkommit. I absidens ena yttervägg sitter ett ursprungligt romanskt fönster som återupptogs vid en restaurering i början av 1900-talet då även altaruppsatsen flyttades och ett medeltida triumfkrucifix återfick sin ursprungliga placering.

Kyrkans äldsta föremål är en kistformad lockhäll med runor från 1200-talet.

Dopfunten från 1100-talet är huggen i ett stycke sandsten och försedd med tömningshål.

Vid valvet till koret är ett triumfkrucifix från 1300-talet placerat.

En stående madonnaskulptur i skåp från sent 1400-tal utförd i ek. Figurens höjd 115 cm och skåpets 150 cm. Rikt bemålad.

Altaruppsatsen i barock, som är skulpterad 1735, är placerad över dörren till sakristian och föreställer den korsfäste Kristus som omges av Aron och Mose.

Bänkinredningen är oförändrad sedan 1880-talet.

Den campanulaformade lillklockan är av en tidig 1200-talstyp och saknar inskrifter.

Text: Wikipedia och “Bengans historiesidor” Bilder: Tomas Lager

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. HÄR

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *