Psykoterapeut

Per Forendal

Samtalsmottagning på Forentorps Egendom mellan Falköping och Skara
Syftet med KBT är att få dig att må och fungera bättre. Du får möjlighet att erhålla konkreta verktyg till att hantera problem och svårigheter. Detta gäller såväl i vardagen som i livet i stort.

Per Forendal

Under de senaste dryga trettio åren har jag arbetat inom området hälso- och sjukvård. I grunden är jag sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri. Min bas har varit psykodynamisk men min inriktning som psykoterapeut är KBT. Min legitimation som psykoterapeut (Steg 2) erhöll jag 2008. Jag har lång erfarenhet av både beroendevård, palliativ vård på hospice samt vuxenpsykiatrisk öppenvård. Jag har även ansvarat för gruppbehandling för personer med social fobi och stressrelaterad ohälsa inom psykiatrin respektive primärvård. Sedan 2014 är jag även diplomerad mindfulnessinstruktör.

KBT – kognitiv beteendeterapi

Hur funkar det?

 

Hur lång tid tar det?

 

Falköping/Västra Götaland 

Samtalsmottagningen på Forentorp

Du hittar min psykoterapimottagning i en lugn och harmonisk hemmiljö i Stora huset från 1858 (huvudbyggnaden) på Forentorp utanför Gudhem mellan Falköping och Skara. Forentorp är ett gammalt säteri som har anor tillbaks till 1100-talet. Den nuvarande herrgården har ett avskilt och naturskönt läge omgiven av naturreservatet ”Forentorpa ängar” i form av ädellövskog med huvudsakligen ek och betesmarker. Mellan Forentorp och den närliggande Hornborgasjön finns en stor barrskog. Här finns även den medeltida kvarnen som en gång i tiden tillhörde nunnorna i Gudhem.  Området är idag ett omtyckt rekreationsområde och här finns flera vandringsleder såsom ”Fornstigen” som går genom naturreservatet samt ”Frälsarkransen” som utgår från Gudhems kyrka och klosterruin och passerar Forentorp. 

Stort forskningsstöd för KBT

Kognitiv beteendeterapi har genom ett stort antal forskningsstudier visat sig ha god effekt inom en mängd olika psykiska problemområden.

Här följer en lista på några av dessa områden:

 • NPanikångest/paniksyndrom
 • NDepressioner
 • NSpecifika fobier
 • NSocial fobi
 • NStress och utmattningssyndrom
 • NSömnsvårigheter
 • NPosttraumatiskt stressyndrom -PTSD
 • NTvångshandlingar och tvångstankar – OCD
 • NGeneraliserad ångest/kronisk oro – GAD
 • NHälsoångest (hypokondri)
 • NBeroendeproblematik/missbruk
 • NBristande/låg självkänsla
 • NRelationsproblem

Jag har en bred och lång erfarenhet av att arbeta med alla dessa problemområden. Du som drabbats av en livskris/existentiell kris, sorg eller långvarig smärta är också välkommen att kontakta mig eftersom jag även arbetar med dessa områden.

Gruppbehandlingar som kan jag kan erbjuda

Stresshantering

En kurs/behandling för dig där stressen innebär problem i arbetet och/eller privat. Den riktar sig också till dig som är sjukskriven p g a stress och utmattning. Behandlingen fokuserar på att skapa nya tankemönster och beteenden som ger möjligheter att skapa en bättre balans i livet. Behandlingen innehåller bl a olika former av avslappning.

Mindfulness / Meditation

Här övar vi på att vara uppmärksamma på det som sker i nuet. Mindfulness är en form av medveten närvaro som har sina rötter zenbuddistisk tradition. Sedan flera år används den alltmer i psykoterapeutiska sammanhang som bl a en stresshanteringsteknik fristående från det religiösa ursprunget. Forskning har visat att meditation baserad på mindfulness kan öka koncentrationsförmågan redan efter fem dagar med 20 minuters meditation per dag. Meditation har även visat sig ha gynnsamma effekter på immunförsvaret.

Sömnskola

Att gå en sömnkurs/sömnskola är ofta en god personlig investering eftersom sömnen har en stor betydelse för kroppens och hjärnans återhämtning och uppbyggnad. I dagens samhälle är sömnproblem mycket vanligt och minst 10% av befolkningen upplever att de har regelmässigt störd sömn. Sömnsvårigheter är ofta det tidigaste tecknet vid stress- och utmattningstillstånd.

KBT – kognitiv beteendeterapi

KBT handlar om att kartlägga och ta reda på hur dina tankar, känslor och handlingar är kopplade till varandra och hur de samspelar och skapar rädsla, ångest, sorg och andra psykiska besvär. I de individuella samtalen handlar det mycket om att ifrågasätta sina nuvarande värderingar och ofta icke-funktionella och destruktiva tankemönster och beteenden. Ofta följer man dessa automatiskt. Målet är att hitta alternativa och mer funktionella tankar och handlingar som i sin tur leder till ett ökat välbefinnande och en bättre funktionsnivå.

Hur funkar det?

Terapin är strukturerad och bygger på att vi tillsammans undersöker typiska situationer i din vardag och i specifika situationer. Genom vägledd upptäckt kan man se terapeut och klient som två detektiver eller upptäcktsresande. Med hjälp av hemuppgifter och övningar i verkliga situationer s k exponeringar prövas nya tankar och beteenden. Tillsammans med samtalen/sessionerna är uppgifterna ett led i att uppnå syftet med terapin, nämligen att du ska kunna lösa vissa problem och att du ska uppleva att du mår bättre både psykiskt och fysiskt. 

Hur lång tid tar det?

KBT-behandling sträcker sig oftast mellan 5 och 15 sessioner (45-60 min) beroende på vilket problem du söker för. Vid diagnoser som olika ångesttillstånd, krisreaktioner, mildare och medelsvåra depressioner, sömnsvårigheter och stress och utmattning brukar det var tillräckligt med en korttidsbehandling. Om syftet är att t ex förändra grundläggande föreställningar om dig själv eller andra kan det behövas en längre behandling. I dessa fall arbetar vi även med metoder från schematerapin där man på ett djupare plan kartlägger och arbetar med sin grundläggande livsregler/scheman.

Per Forendal

Tel: 070-444 47 18  klosterkvarnen@outlook.com

Forentorps Egendom 521 94 Falköping

Priser

Individuella samtal

900 kronor per session (45-60 min)

Parsamtal

1100 kronor per session

Studenter, pensionärer, arbetssökande och långtidssjukskrivna

600 kronor per session

Faktura skickas per post eller e-post en gång per månad. Betalning ska göras inom 30 dagar efter fakturadatum för att slippa påminnelseavgift. Som regel ingen kontant betalning eller betalning med kort.

Återbud

Om du vill ändra en inbokad tid vill jag att du meddelar mig minst 24 timmar innan avtalad tid. Blir du plötsligt sjuk vill jag att du meddelar mig detta via sms så snart du kan. Om du missar/glömmer av din tid måste jag tyvärr ta betalt då jag har avsatt den tiden för din räkning.

Hitta Hit

Min mottagning finns på adressen Forentorps Egendom, 52194 Falköping. Forentorp ligger 10 km norr om Falköping och 20 km söder om Skara, utmed väg 184. Gården ligger ca 500 m från stora vägen (väg 184). Vid vägen finns en vägskylt med texten ”Forentorp 1”. 

Om du kommer med bil kör du bara den raka grusvägen ”allén” rakt fram genom två par med portstolpar och parkerar på framsidan av den stora vita huvudbyggnaden som ligger uppe till höger på gårdsplanen (gaveln av huset är vänd ut mot stora vägen).

Om du kommer med buss 203 från Falköping eller Skara går du av vid hållplats ”Forentorp” och tar en promenad på ca 10 min fram till gården enligt ovanstående beskrivning.

Ingången till mottagningen ligger på huset södra gavel (högra gavel om man står framför huset).

Varmt Välkomna!

Dela
Dela Sidan