Åsalid Bryggeri i Falköping

Njut av smakrikt, ofiltrerat och opastöriserat öl från Åsalid Bryggeri i Falköping.

Vårt högkvalitativa öl produceras stolt med grön el och bra råvaror.

Bryggeriet på berget som stolt producerarskum dryck, med grön el & bra råvaror.

Vi producerar smakrik öl av hög kvalitet och vändeross till konsumenter som värderar smak ochkvalitet istället för kvantitet. Vår öl är o-filtrerad och o-pastöriserad vilket gör att den behåller smakämnena som vi får utav malten, humlen, jästen och fortsätter att utvecklas i flaskan.

Detta ställer visst krav på lagringen, flaskorna förvaras bäst i svalt utrymme. Alla våra öl bäst före dateras att klara lagring irumstemperatur och bör ej förvaras så de utsättsför högre temperaturer eller direkt solljus.

Hållbarheten på våra öl är minst sex månader och de öl som ligger över runt 6% klarar ett år eller mer vidrätt lagring.

Vår filosofi ”att handla hos grannen”, betyder att det vi gör i vår produktion skall gynna vårt närområde tex (humle från Falköping, el från Varaslätten, glasflaskor från Småland, bas malt från Sverige och norden) ,men beroende på tillgång så får vi även leta hos våra grannar utanför Sveriges/nordens gränser som tex special malt från Tyskland och humle från Nya Zeeland. Så likt ringarnapå vattnet, letar vi oss ut í från mitten tills vi hittardet vi söker.

Vårt miljötänk gör att vi använder oss av miljövänliga rengörings medel, grön vind/vatten el och restprodukterna från ölproduktionen blir biogas somproduceras i Falköping.

Kontakta oss

Telefonnr: 070-796 12 14

Mail: info@asaliddesign.se

Hemsida: www.asalidbryggeri.se

  

Asle ta stugby