Falbygdens Mat och Kultur

Den ekonomiska föreningen Falbygdens Mat & Kultur bildades 2001 efter ett lyckat första genomförande av
Mekelsmäss – Skördefest på Falbygden år 2000.

Arrangörer för Konstrundan Påsk och Konstnatten Falbygden + andra övriga event.

Falbygdens Mat och Kultur

   

Den ekonomiska föreningen Falbygdens Mat & Kultur bildades 2001 efter ett lyckat första genomförande av Mekelsmäss – Skördefest på Falbygden år 2000.

Föreningen har, enligt stadgarnas ändamålsparagraf, till syfte ”att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna gemensamma lokaler för arrangemang, utställningar och försäljning, samt gemensam marknadsföring av lokalt producerade livsmedel, hantverk och upplevelser”.

Föreningen skall även arbeta för ”ökad landsbygdsturism och bevarande av kulturvärden”. Det är viktigt att se turismen som näringsverksamhet som ger människor sysselsättning.

Inget evenemang hittades!

Bli medlem i Falbygdens Mat och Kultur

Hjälp oss driva arrangemang som Konstnatten, en viktig drivkraft för Falbygden.

Vi behöver er entreprenörer, föreningar och andra aktörer för att kunna skapa mer verksamhet på Falbygden.

Till Medlemsförfrågan

Kontakta oss

Mail: info@matokultur.se 

Hemsida: www.matokultur.se

Dela
Dela Sidan