Vads kyrka i Tidan

Kyrkor och Kloster

11 mars 2021

Vads kyrka ligger i tätorten Tidan mellan Skövde och Töreboda. Kyrkobyggnaden som tillhör Götalundens församling ( tidigare Vads församling) sedan 2002. Grundläggande fakta om kyrkan är att den ursprungligen är uppförd på 1100 eller 1200-talet eller först omnämnd på 1302. Då kungen Birger Magnusson undertecknade ett brev vid Vads kyrka. Året 1724 revs det gamla koret och ersattes med ett längre och bredare. Året 1782 beslutade man att man skulle sätta upp ett fönster på norrsidan och förstora fönstret på vänstra gaveln och året 1813 togs nya och större fönster upp. Dessa fönster fick 1815 målade “gardiner.”

På 2000-talet fick sig krykan sig en renovering för ca 4 miljoner kronor, då den var i dåligt skick. Sakristians väggar hade fått stora skador efter den torra sommaren. Den var i sådant dåligt skick att man kunde spola bort väggarna . Man rev bort det mesta och göt en ny grund och återuppbyggande väggarna långsamt. Under renoveringen förlängde man väggarna ca en halvmeter. Man målade kyrkan allt förutom taket. Väggarna blev ljusare och de före detta gröna bänkarna blå lanserades med röda lister, samma färg som sedan tidigare predikstolen och altaruppsatsen haft. Alla bänk dörrar fick sig också en uppfräschning. Man förbättrade även all belysning runt om kyrkan. Utvändigt har man putsats kyrkan och kalkats vit – en gång i tiden har kyrkan varit rosa. För att det ska var lättare att ta sig fram har man lagt en plattgång.

Kyrkans fina och gamla klockstapel som man även kallar “björnstege” är bestående av kraftig stock från stapel golvet upp till klockorna. I stapeln finns det två stora klockor. Den stora klockan är omgjutning i Örebro år 1805 och den lilla är gjuten i Skara 1748.

Vid ombyggnaden som skedde 1724 så tillkom även den nuvarande altartavlan, som avbildar den uppstående Kristus med korset i handen. När man kommer in i kyrkan kan betrakta Moses på den vänstra sidan med de tio Guds bud. På den andra sidan finns det en annan bild, men man vet fortfarande inte vem det föreställer. Den med träskulpturer av evangelisterna som är försedda på predikstolen är också från 1700-talet.

Kyrkans orgel tillkom till kyrkan efter 1951.

I det som förr var vapenhuset kan man numera hänga av sig sina ytterkläder. I den bakre delen av kyrkan har det tagit bort en bänk där man sedan kan fika efter en gudstjänst.

Faktatext: Wikipedia & Svenska kyrkan Bilder: Lokal Helhet