Gravfältet i Amundtorp i närheten av Varnhem

22 augusti 2021

Gravfältet i Amundtorp i närheten av Varnhem

Amundtorps Skeppssättning som ligger vackert med utsikt över Hornborgarsjön.

Under järnåldern ( ca 500 f Kr – 1050 e Kr) växte gårdsgravfält fram inom de allt mer etablerade jordbruksbygderna.

De döda brändes vanligen innan de gravsattes. De kremerade benen lades i en urna som därefter sattes ned i marken. Gravgåvorna har också bränts i flammorna. Mest är det vardagliga föremål, som dräktspännen och redskap, men ett högre socialt skikt kunde få med sig praktfulla vapenuppsättningar, smycken och andra dyrbara gåvor. Det var också vanligt att den döda fick husdjur och matvaror med sig. Brända ben av hund har hittas i de flesta gravar.

Gravgömmorna täcktes av olika anläggningar av sten eller jord. Det kunde vara rösen, högar, stensättningar i varierande former, resta stenar, domarringar, treuddar och skeppsformiga stensättningar.
De olika formerna på gravarna är säkert uttryck för den gravlades betydelse eller personlighet på något sätt. Detta symbolspråk är dock för alltid borttappat och vi förstår inte dessa tusenåriga budskap. Gravfältet här består av åtta synliga gravar med olika form och utseende – en skeppssättning, två runda stensättningar, en rektangulär stensättning, en kvadratisk stenkrets och tre domarringar.

År 1938 gjordes en arkeologisk undersökning på gravfältet. Inuti en kvadratisk stenkrets hittades en grop med svart jord och utspridda brända ben samt bitar av en lerurna. Här låg även två bronsnålar, flera glaspärlor, några beslag och två kammar. Fynden kan dateras till folkvandringstid (400 – 550 e Kr). De två nålarna tyder på att det var en kvinna som gravlagts i stenkretsen. Tidigare antogs det att runda stenkretsar var tingsplatser och de kallades därför också domarringar. Undersökningen här på Amundtorp bidrog till att ändra denna uppfattning. När man hittade ben och gravgåvor i stenkretsarna förstod man att de måste vara gravar.

Den ståtligaste anläggningen här på gravfältet är skeppssättningen. De resta stenarna bildar formen av ett skepp. Kanske symboliserar skeppet den dödas farkost till dödsriket.

Text: Skylt på plats Bilder: Tomas Lager

58.366535, 13.634081

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. Maila info@lokalhelhet.se

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. Maila info@lokalhelhet.se

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela
Dela