kv. Guldsmeden –  S:t Olofsgatan

30 september 2022

 S:t Olofsgatan 4, ”Norders hörna”

Trots att det var 1966 som Norders Bokhandel flyttade från detta hus kallas det fortfarande av många Falköpingsbor för ”Norders hörna”.

Huset byggdes 1902 av Albert ”Pipa” Ljungkvist, en legendarisk hästhandlare från Leaby. Tillsammans med en byggmästare Pettersson förvärvade Ljungkvist fastigheten, där polisman Högberg hade ett café. Ritningarna över huset var så väl tilltagna att tomten inte räckte till. Detta upptäcktes inte förrän grunden var lagd. Byggherrarna kunde av den anledningen inte få till någon portgång. De ville då köpa en bit av intilliggande tomt, men då sa grannen: ”Då förstör ni min trädgård. Ni får köpa hela tomten med byggnader och allt, om det ska bli någon affär.”

1902 uppfördes här en, efter Falköpings förhållanden, väldig byggnad i nyklassicistisk stil som kom att kallas ”Ljungkvistska skyskrapan”.

I detta hus har Skaraborgsbanken haft Falköpingskontor och här låg ”kalkkontoret”, sedermera Ytong. Norders Bokhandel låg som nämnts under många år i hörnet Storgatan/S:t Olofsgatan. Vidare har försäkringsbolaget Skandia och Norders Tryckeri haft lokaler här. Under lång tid fanns Sjölins Hattmagasin och Westerstrands Ur (i lokalerna mot Storgatan).

 S:t Olofsgatan 6

Byggnadsår för detta affärshus, i den södra och yngre delen även med bostäder, är okänt. Huset eldhärjades i februari 1998, branden startade i en lokal som då var pizzeria. Detta hus i korsningen mellan S:t Olofs och Trädgårdsgatorna anses vara ett av stadens äldsta hus och byggdes upp igen efter branden i sin ursprungliga stil.

Långt före pizzeriatiden låg här Ekblads optik och foto och därefter Standardmagasinet med Smack som sedan flyttade till Storgatan 15. Andra affärsrörelser som funnits här är frisersalong, blomsteraffär, skoaffär m.m. Larssons herrfrisering är fortfarande kvar. På gatan utanför fastigheten låg forna tiders droskstation med ”tank ställe”. Här hade åkare August ”Gullstubb” Andersson sin foderkrubbaplacerad, där hästar, kusk och droska vilade i avvaktan på nya körningar. Omkring sekelskiftet bodde familjen Tengbom här. Justus Tengbom var lasarettssyssloman, d.v.s. administrativ chef för sjukhuset i nästa kvarter. Ett av barnen Tengbom hette Ivar och blev senare en känd arkitekt och professor. Han har satt sin signatur på en del

byggnadsverk i sin foma hemstad som t.ex. Församlingshemmet, Televerket och fontänen på Stora Torget. Han ledde också restaureringen av S:t Olofs kyrka omkring 1960.

Bilder:

1. Högbergs café, 1890-tal.

2 Ljungkvistska huset med ”Nordens homa”, omkr. 1910.

3 Droskstationen, 1920-tal.

4 Foto från 2021, Falbygdens museum.

5 Huset med bl.a.  Larssons herrfrisering, 1930-tal.

6 Interiör från Larssons herrfrisering, omkr. 1960.

7 Efter branden 1998. Foto: Falbygdens museum.

8 Foto från 2021, Falbygdens.

Källa: Utställning från Falbygdens museum 2021

 

58.162016, 13.550971

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. HÄR

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *