Kv. Läkaren Sjukhustomten

30 september 2022

Kv. Läkaren Sjukhustomten

Det äldsta sjukhuset öppnades den 15 oktober 1856 och kallades Sandströmerska efter den dåvarande landshövdingen i länet. Sedan 1793 fanns ett lasarett i Mariestad. Fram mot mitten av 1800-talet insåg bland andra landshövdingen att det behövdes ett sjukhus till i länet, helst lokaliserat till den södra delen. Det blev en dragkamp mellan övriga städer i länet om detta andra sjukhus. Falköping gick segrande ur den striden och sjukhuset skulle bli ett av Skaraborgs två länslasarett under många år.

Landshövdingen ville satsa på sjukhusbygge i Falköping och lär ha sagt med syftning på ”stadens sunda klimat”: ”Stadens läge är rymligt och sunt och de fattigas bostäder äro vitt skilda från de förmögnares”. Staden anvisade två tunnland mark. Ett sjukhus byggdes för invigning 1856 med 30 platser, därav 10 för s.k. kurhusvård vilket i allmänhet innebar vård av syfilissjuka.

1892 fattade landstinget beslut om byggnation av ett nytt sjukhus och detta invigdes 1894. Sjukhuset byggdes sedan ut i etapper, 1900, 1904, 1915, 1936 och 1945. Sistnämnda år blev sjukhuset centrallasarett med olika specialiteter, bl.a. förlossning och barnsjukvård.

Landstingets stora sjukvårdsbeslut 1965 betydde slutet för Falköping som centralort för länets sjukhusvård.

Hösten 1997 invigdes ett nytt, betydligt mindre sjukhus vid Danska vägen. De gamla sjukhusbyggnaderna i kv. Läkaren är från vintern 1998 i privata händer. ”Collegium Park” kallas det nu och här har bl.a en privatskola och ett vandrarhem lokaler.

1876 byggdes en folkskola på den tomt ungefär där vårdcentralen Oden ligger idag. När Centralskolan byggts blev gamla folkskolan istället småskola och fungerade som sådan fram till 1945, då den revs för att ge plats åt sjukhusets utbyggnad.

Längre söderut i kv. Läkaren byggde landstinget sedermera en barnstuga, som revs när byggnation för äldreboende blev aktuell under 1980-talet.

Bilder:

1 Kungen besöker sjukhuset på sin Eriksgata, 1951.

2 Barn- och kvinnosjukhuset (numera vårdcentral), 1950-tal.

3 Gamla folkskolans hus, omkr. 1900.

4 Foto från 2021, Falbygdens museum.

Källa: Utställning från Falbygdens museum 2021

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. Maila info@lokalhelhet.se

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela
Dela