Marka kyrka Falköping

29 december 2019

Marka kyrka, Västergötland, Mössebergs församling, Falköpings kn,

En kyrkoklenod från 1100-talets början. I samband med kyrkans renovering under år 2013 gjordes sensationella fynd när man under putsen av kyrkväggarna fann 800 år gamla romanska målningar. Så värdefulla att det klassades som en nationell angelägenhet.

Text och Foto Sture Björnson år 2013.

Kyrkan i romansk stil uppfördes på 1100-talet samt i början av 1200-talet. Materialet var tuktad sandsten och en viss mängd kalksten. Från begynnelsen bestod kyrkan av ett rektangulärt långhus med ett smalare rakt avslutat kor i öster och torn i väster. Sakristian av gråsten och kalksten tillkom under senmedeltiden då även innertakets kryssvalv uppfördes.

1750 revs kyrktornet och av materialet byggdes nuvarande vapenhus mitt på långhusets norra sida. Altarfönstret och ett litet fönster i norr är bevarade i ursprunglig form. Nordväst om kyrkan står en klockstapel uppförd 1752 som ersättning för det rivna tornet.

Text Wikipedia

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. Maila info@lokalhelhet.se

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela
Dela