Östra Gerums kyrka

4 maj 2020

Östra Gerums kyrka är en kyrkobyggnad som sedan 2002 tillhör Valstads församling (tidigare Östra Gerums församling) i Skara stift. Kyrkan ligger i Östra Gerum i Tidaholms kommun.

Gerums kyrka är en absidkyrka av kalksten. I den äldre västgötska biskopskrönikan sägs det att Sankt Sigfrid valde kyrkoplatsen och invigde kyrkogården i början av 1000-talet. När absiden renoverades 1952-1953 fann man en hällkistliknande grav i ett sådant läge att den måste funnits där när den nuvarande stenkyrkan byggdes. Graven daterades till åren 1100-1150, vilket gjorde att man kunde bestämma att kyrkan uppfördes under åren 1150-1175. Det är troligt att det funnits en träkyrka på den plats där stenkyrkan nu står, och att gravhällen funnits i dess golv.

Kyrkans innertak består av medeltida kryssvalv som på 1600-talet försågs med ny dekor, som beskrivits som festliga gardiner i barock-rokoko. När kyrkan renoverades år 1892 togs två fönster upp i den då fönsterlösa nordväggen, och takmålningarna kalkades över och målades om utan konstnärliga utsvävningar. På långhusets sydsida byggdes ett vapenhus år 1734. Kyrkan har tidigare haft ett västtorn, vilket valmningen av taket vittnar om, men detta revs år 1722 och ersattes med en klockstapel väster om kyrkan. Storklockan på 200 kg är från 1860 och lillklockan på 150 kg är från 1801.

Östra Gerums kyrka har varit en offerkyrka, vilket är en kyrka som av tradition har ansetts besitta en särskild kraft, vilket gjorde att en gåva – eller offer – där ansågs öka chansen till bönhörelse.

Text: Wikipedia Bild: Tomas Lager

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. Maila info@lokalhelhet.se

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela
Dela