Paradissjön i Skövde

2 december 2020

Paradissjön i Skövde ett nyskapat våtmarksområde med ett stort antal intressanta fåglar. Från fågeltornet kan du se såväl sångsvanar som kungsfiskare och tranor.

Sjöns uppkomst
Paradissjön i Skövde är en nyskapad sjö med omgivande våtmarkspartier. Tidigare var området igenvuxet och Tovatorpsbäcken gick i en grävd bäckfåra. Sjön bildades 1991 genom att bäcken dämdes upp. Samtidigt med dämningen anlades häckningsöar i sjön.

Efter dämningen har sjöns vegetation bearbetats flera gånger för att förhindra igenväxning.
Vattennivån i sjön har höjts ett par gånger för att begränsa sjösävens utbredning. Man har också försökt reducera vegetationen genom att ”trampa” med bandvagnar. Naturvårdsverkets maskiner har använts för att fräsa vegetationen. Därefter har stora mängder växtmaterial tagits upp ur sjön. Resultatet har blivit en näringsrik slättsjö med betande stränder. Betesdjur hjälper till att upprätthålla en öppen vattenyta närmast land, den blå bården.
Det är på initiativ av medlemmar i Skövde fågelklubb som Paradissjön kommit till. Skövde Garnison ansvarar för skötseln. Sjön ligger i utkanten av militärens övningsområde. Stor försiktighet bör därför iakttas.

Fågellivet i Paradissjön
De utförda åtgärderna har varit positiva för fågellivet. Före dämningen observerades bara några få arter i området. Sedan sjön skapades har flera fåglar börjat häcka här. Mer än 110 olika arter har observerats.
Bland de fåglar som häckar kan nämnas smådopping, svarthakedopping, forsärla, kungsfiskare och trana. Fiskgjuse och brun kärrhök provianterar i området. De senaste åren har sångsvan och den sällsynta mindre sångsvanen rastat vid sjön.

Text: Skylt på plats Foto: Tomas Lager

58.366498, 13.87456

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. HÄR

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela
Dela Sidan