Våmbs Kyrka Skövde

6 februari 2019

Våmbs lilla stenkyrka som ligger i sluttningen av Billingen ovanför Skövde. Hela ramen är fantastisk.

Bakgrunden är minst sagt spännande. En del sägner berättar att den byggdes av bygdens eget skyddshelgon Sankta Elin omkring 1130. Andra minst lika envisa berättelser slår fast att det var cisterciensmunkarna i Varnhem som byggde den i mitten av 1100-talet för att hålla gudstjänst här. Det låter krångligt, det är ju en bra bit att gå för munkarna mellan Varnhem och Våmb.

Den som många andra lockade danska trupper. Den har bränts ned fyra gånger av danskarna och det lär fortfarande gå att se en kula i vapenhuset från dessa strider. Digerdöden härjade extra hårt här, nästan hela församlingen dog ut.
Idag syns inga spår av all denna oro och ond bråd död, det är en mycket vacker rofylld kyrka.

Bild och text: Hans Menzing

Våmbs kyrka är en kyrkobyggnad som sedan 2014 tillhör Skövde församling (tidigare Våmbs församling) i Skara stift. Den ligger på Billingens östsluttning i Skövde kommun.
Kyrkan anses uppförd under första hälften av 1100-talet. Enligt legenden om Sankta Elin av Skövde, Västergötlands skyddshelgon, så är det hon som har uppfört kyrkan vid sin gård i Våmb och i backen nedanför kyrkan finns en offerkälla uppkallad efter henne.

Kyrkobyggnaden

Den ursprungliga kyrkan
Den äldsta anläggningen dateras varierande till 1050–1160 och bestod endast av långhus, kor och absid. Byggnadsmaterialet utgjordes främst av tuktade kalkstenshällar, 9–15 centimeter tjocka. De ligger i oregelbundna skift och med en fog på omkring 2–3 centimeter. Tjockleken på murarna är omkring 1,2 meter. Koret är anmärkningsvärt kort. Absiden skiljer sig även åt från övriga absidkor då den är invändigt byggd i avsatser. Huvudingången in i kyrkan var i södra långhusväggen genom en rundbågig portal som numera är igenmurad. De stora rundbågiga fönstren i långhuset är inte ursprungliga och även fönstret i absiden är ombyggt. Triumfbågen är ovanligt stor, omkring 60% av väggen, och har förmodligen förstorats.
Torn
Tornet är uppfört av grövre kalkstenshällar och anses vara byggd i en något senare etapp, troligen omkring år 1200. Murens tjocklek uppgår till 1,3–1,4 meter. Upptill i tornet förekommer en helt annan byggnadstekning än kyrkan i övrigt. Tornet är fortfarande försett med sina markerade ljudgluggarna i romansk stil med mittkolonett. Taket utgjordes ursprungligen av ett sadeltak.

Senare förändringar
Något senare under medeltiden slås två kryssvalv i långhuset och ett tunnvalv i koret. Ett vapenhus av timmer uppförs framför södra portalen, förmodligen under senmedeltiden eller 1500-talet. Omkring år 1790 företogs reparationer av hela byggnaden. Under 1800-talet började kyrkan åter förfalla och på 1890-talet påbörjades restaurering. Först omkring 1897-1898 blev renoveringen, under ledning av Helgo Zettervall, mer omfattande då man även förstärkte murar och valven med järn. Stor del av inredningen åkte ut och vapenhuset revs. Putsen togs ned ut- och invändigt för att förstärka det ålderdomliga intrycket. Vid Axel Forsséns restaurering 1923–1924 putsades väggarna åter och inredning och värmesystem modifierades. Även 1944-1945 företogs stora förändringar och ombyggnader.

Inventarier
– Dopfunten består av två delar i sandsten med centralt tömningshål. Cuppan är väl dekorerad med repstavar, palmetter, djur- och människoansikte. Den har gett namn åt en liten stilgrupp med funtar, Våmbgruppen, som dateras till slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet.
– Ett märkligt romanskt triumfkrucifix i ek från 1200-talet hänger över triumfbågen.
– En tronande madonnaskulptur från mitten av 1200-talet utförd i ek. Höjd 77 cm.
– En madonnaskulptur stående på månskäran från 1400-talets senare del utförd i ek. Höjd 123 cm.
– En skulpturgrupp från 1400-talets senare del utförd i ek. Höjd 68 cm. Står på altaret framför absidfönstret.
– Predikstolen i barock tillkom 1773.

Orgel
Orgeln är placerad på golvet i det nordvästra hörnet. Verket liksom den ljudande fasaden är tillverkat 1996 av Walter Thür Orgelbyggen. Instrumentet har tio stämmor fördelade på två manualer och pedal.

Text: Wikipedia Bilder: Tomas Lager

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. Maila info@lokalhelhet.se

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela
Dela