Askeberg Skeppssättning nära Tidan

12 april 2021

Askeberg Skeppssättning nära Tidan eller som också kan nämnas Rane stenar ligger i Askeberga i Vads socken nära Tidan. Ligger ca 25 km norr om Skövde i Västergötland. Askeberigas skeppssättning är Sveriges näst största. Ett ovanligt särdrag är att skeppet saknar stävstegar i ändarna och därför påminner om ett långhus. Skeppssättningen står på en plattform av jord. Den är 55 meter lång och 18 meter bred.

Anläggningen består av 24 stenblock, upp till 2 meter höga och med en vikt per styck på 15 ton. Största blocket mäter 2.0 meter ovan markytan och 2×2 m i plan. Men eftersom det har en triangulär planform är volymen närmast 5m3, om man räknar med att den i snitt fortsätter 0,2 meter under markytan. Detta ger en en vikt på 13,5 ton. Stenarna kan komma från en svag förhöjning i landskapet några hundra meter åt sydost där det fortfarande finns kvar många stenblock.

Fakta: Wikipedia, Sfv.se Foto: Lokal Helhet

Askeberg "domarring"

Skeppssättning – eller en Odens hall…?

De 24 stenblocken är mellan 1,5 och 3 meter höga och uppges väga uppemot 30 ton för de största. Skeppssättningen är totalt 55 meter lång och 18 meter bred och har inneburit en ansenlig arbetsinsats av många personer för att få på plats. De båda stävstenarna fattas dock. Arbetsinsatsen tyder på att det är en stormansgrav över en mycket betydande person, kanske en kung som styrt över Vadsboområdet som det står på en skylt på platsen.
Då ställer man sig frågan – vem kan det ha varit som hedrats med en minnesvård i form av 24 stycken 25-30 ton tunga stenblock…? Och var är stävstenarna?

Om det nu är en grav? Vid undersökning på 1920-talet fann man i vart fall ingen grav inom skeppssättningen – om det nu är en skeppssättning? Vem skulle släpa iväg de båda stävstenarna på vardera minst 30 ton – och vart?

Hypoteser har ställts om att Askeberga istället skulle kunna ha varit en hall för utövarna av Odenkulten och att det därför inte finns några stävstenar – det var där man hade ingångarna…

Att man nödvändigt behövt ha ett tak på en hall är inte säkert, riterna menas ju alltid ha skett utomhus. En snarlik stensättning finns i Nässja i Östergötland, och den ser faktisk ut att ha formen av en hall!

Källa: Bengans Historia

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. Maila info@lokalhelhet.se

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. Maila info@lokalhelhet.se

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *