Åsle kyrka

Kyrkor och Kloster

13 maj 2020

Åsle kyrka är i sina äldsta delar från 1100-talet. Den äldsta gravstenen vid västra kyrkogårdsmuren är intressant då den har både Tors hammare och det kristna korset inhuggna.

Korsarmarna byggdes till på 1570-talet, och den södra armen fick smeknamnet Mularps kyrka eftersom den var avsedd för befolkningen i Mularp. I Norra korsarmen fanns förr det Lilliehökska gravkoret, men det används nu som dopkor. Taket täcks av gotiska kryssvalv.

Kyrkan fick sitt förändrat utseende vid en renovering 1948. Endast predikstolen och altaruppsatsen är kvar i ursprungligt skick. År 2008 genomgick kyrkan en större renovering.

Klockstapeln uppfördes 1722. Däri hänger en storklocka, som är av en senmedeltida normaltyp och saknar inskrifter och ornering.

Dopfunten av sandsten är från medeltiden.

Altaruppsatsen är i trä är snidad av mäster Cransberg.

Predikstolen från 1718 är utförd av bildhuggaren Bengt Wedlin.

Nattvardskalken är från 1600-talet och vinkannan daterad till 1648.

I Åsle kyrka finns många gravhällar bevarade. I norra korsarmen finns flera uppställda. Den äldsta har både det kristna korset och Torshammare inhugget. Kyrkan har också flera stavkorshällar från 1100-talet.

Text: Wikipedia och “Bengans historiesidor” Bilder: Tomas Lager

58.177557, 13.686165

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. HÄR

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *