Bankestugan

8 september 2022

Bankestugan är en liten timrad ryggåsstuga. Den är tillbyggd med en farstu och en uthuslänga. Farstun är byggd i skiftes verk på framsidan och sten på baksidan. Uthuslängan består av fähus med ränne och loge och är byggd i sten. Den stora spismuren i stugan upptar nästan en fjärdedel av rummet. Stugan är typisk för Falbygdens äldre byggnadsteknik och man har utnyttjat lokalt byggnadsmaterial. Det var ont om skog förr och därför är endast bostadsdelen byggd i timmer. Stenen i ladugården är traktens sandsten och som taktäckning har använts halm/vass med torv ovanpå.

Stugan ligger på östra sidan av Hornborgaån. Här var by allmänning till mitten av 1800-talet och där låg Bankestugan, två soldattorp och några torp. Det ena av soldattorpen var soldaten Anders Banks boställe under den tid han var i tjänst under Backgårds rote. När Bank gick i pension 1850 flyttade han hit och stugan har uppkallats efter honom.

Det är svårt att säga hur gammal stugan är. Av tekniken att döma kan den vara flera hundra år gammal. Men den finns inte med på någon karta förrän 1855, men hus av den här sorten – det är närmast en backstuga – har inte alltid tagits med i kartläggningen. Det var vanligt att de som ingen jord ägde kunde få bygga sig ett hus på allmänningen eller på tån. Bank odlade några små jordstycken vid stugan som räknades som hans. på kartan är angivet ”Bankens intaga”. Man kan möjligen datera stugan genom att ta borrprov i timret och datera fällningsåret genom s.k. dendrodatering (årsrings datering).

Text: Skylt på plats Bild: Tomas Lager

58.292853, 13.589015

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. HÄR

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *