Broddetorps kyrka

Kyrkor och Kloster

18 maj 2020

Broddetorps kyrka är en kyrkobyggnad i Hornborga församling (före 2006 Broddetorps församling) i Skara stift. Den ligger i Broddetorp i norra delen av Falköpings kommun.

Kyrkobyggnaden Broddetorps kyrka
Den nuvarande kyrkan tillkom 1821, under Karl XIV Johans regeringstid, vilket en minnestavla ovanför huvudentrén visar. Vid tillkomsten av den nya kyrkan revs inte enbart Broddetorps gamla kyrka, sockenkyrka i Broddetorps socken, utan även de i Bolum, Hornborga och Sätuna. Då dessa var byggda i sandsten kom man att återanvända kvaderstenen vid uppförandet av den gemensamma kyrkan i Broddetorp. Även inventarier, gravstenar och kyrkklockor överfördes till nybygget. Drivande i arbetet var kyrkoherde Gustaf Bratt, byggmästare Per Eriksson från Bredared och arkitekt Gustaf af Sillén. Både exteriör och interiör är välbevarade och kyrkorummet präglas av originalinredningen som är målad i vitt, grått och guld.

Inventarier
– Den romanska dopfunten, med vegetativ utsmyckning, har tillhört den äldre kyrkan.
– Predikstolen och altarprydnaden är utförda av bildhuggare Wallin från Vänersborg.
– Byggnadsdetaljer från de rivna medeltidskyrkorna har bevarats i vapenhuset, bland annat två profilerade sidoposter och ett fönsteröverstycke från Broddetorps gamla kyrka.

Klockor
I kyrkan hänger tre klockor som ska ha sammanförts från de raserade kyrkorna i Bolum, Hornborga och Sätuna, men den individuella tillhörigheten är okänd.
– Storklockan, som är gjuten 1491, har skriftband med en latinsk inskrift, som på svenska lyder: Herrens år 1491 på kyrkoherden Haqvini tid blev jag gjuten.
– Mellanklockan är av senmedeltida typ och saknar inskrift och årtal.
– Lillklockan är äldst och av samma typ som den i Saleby kyrka vilket innebär att den troligen har tillkommit på tidigt 1200-tal. Den har inga inskrifter utan endast fyra små ristade kors — ett i varje väderstreck.

Orglar
– På västra läktaren finns en orgel byggd 1924 av Nordfors & Co. Den är i det närmaste i ursprungligt skick och anses vara ett mycket gott exempel på Lidköpingsfirmans orglar från denna tidsepok. Fasaden är inte ljudande och instrumentet har fjorton stämmor fördelade på två manualer och pedal.
– I koret finns en orgel från 1975 tillverkad av Smedmans Orgelbyggeri. Den har sju stämmor fördelade på manual och pedal.

Text: Wikipedia Bilder: Tomas Lager

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. HÄR

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela
Dela Sidan