Flakebergsstugan i Ugglum

4 juni 2022

Flakebergsstugan

Denna typ av ryggåsstuga var vanlig på 1750-talet. Stugan var en av de sista i Gudhems pastorat och var bebodd till år 1930 av Emma Johansson även kallad “Dreves Emma”. Falköpings hembygds och fornminnesförening tyckte att stugan borde bevaras och inköpte den därför genom John Liedholm för 50 kronor. Meningen var att stugan skulle flyttas till Falköping. Då det senare visade sig att det fanns personer från orten som ville att den skulle vara kvar i Ugglum bildades en sammanslutning som köpte den tillbaka.

Det var följande fem personer som var med i denna förening nämligen: G Karlsson, Björkelund, AR Persson, Uppsala, Assar Blomberg, Rödesten, AJ Wennerholm, Ekholmen och Verner Svärd, Härlingstomten. Någon tid senare anslöt sig Gunnar Larsson, Lövboden samt Ludvig Lindèn, Nyborg. Bland medlemmarna fanns skickliga yrkesmän som kunde snickra, måla och mura. 1931 ställde Robert Persson, Uppsala en tomt till förfogande på sin gård och man började då med stugans nedtagning och flyttning. Stugan låg på en utmark tillhörig Nolgården, Ugglum ett hundratal meter från landsvägen. På ett område som kallades Flakaberget låg den först men flyttades senare en kort bit till den plats där den var då den revs. Flakebergsstugan fick därför bli stugans namn.

Där stugan nu står har det tidigare legat en ryggåsstuga. Flakebergsstugan torde vara omkring 200 år och har troligen stått på tre olika platser. För ett tiotal år sedan omlades vasstaket och Ugglums hembygdsförening bidrog då ekonomiskt. 2001 gjordes en stor reparation då bl. a. nytt tak lades på och takstolarna byttes ut. Ett bidrag på 30 000 kr erhölls från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Då reparationen gick på omkring 50 000 kr fick medlemmarna betala det som fattades. Det finns nu bara fyra medlemmar som förvaltar stugan och desso äro. Nils Persson, Uppsala, Rune Wennerholm, Ekholmen, Ingvar Blomberg och Niclas Larsson, Falköping.

Genom ryggåsstugans bevarande på denna för ändamålet lämpliga plats, påminns vi nutidsmänniskor om backstugesittarnas primitiva livsformer och de umbäranden de fick utstå.

Mars 2002
Ingvar Blomberg

Text: Skylt på stugan. Bild: Tomas Lager

58.232717, 13.494389

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. HÄR

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela
Dela Sidan