Gånggrigt på S:t Olofsgatan Falköping

2 mars 2020

Gånggrigt på S:t Olofsgatan Falköping

Denna gånggrift är en grav från bondestenåldern som uppfördes för omkring 5000 år sedan. Dessa monumentala som krävdes stor arbetsinsats tyder på att välorganiserade samhällen fanns här under stenåldern.

Bondestenålderns människor levde i små familjegrupper. De hade boskap och odlade små åkerytor där de sådde och skördade vete och korn. Precis som sina föregångare samlade de bär, nötter och rötter. Dessutom fiskade de och fångade sjöfågel i stora grunda sjöar. Sjöarna har vuxit igen och är idag vidsträckta mossmarker.

Gånggrifterna är ofta samlade i grupper. Kanske markerade de olika familjegruppers territorier samtidigt som de var familjens kult- och begravningsplatser.

Fynd från graven

Den här graven skadades svårt vid anläggandet av S:t Olofsgatan i samband med järnvägsbygget 1858. 1928 undersöktes kammarens södra del. Förutom skelettdelar av människor och djur fann man pärlor av bärnsten och djurtänder. Inne i kammaren återfanns en benkam från järnåldern. Den tyder på att graven användes så sent som för 1000 år sedan. Efter undersökningen restaurerades gånggriften och fick det utseende den har idag.

Text: Skylt vid gånggriften Foto: Lokal Helhet

 

58.166945, 13.553041

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. HÄR

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. HÄR

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *