Hulesjöns naturområde

18 juni 2020

Hulesjöns naturområde med omgivningar
Områden kring soptippar och reningsverk är ofta goda fågellokaler. Hulesjön med omgivningar är ett sådant område. Trots påverkan av kringliggande verksamheter finns här ett påfallande rikt fågelliv. Området karakteriseras av buskage och igenväxningsmarker som gör det idealiskt för nattsjungande fågelarter som gräshoppsångare, buskskvätta, kärrsångare och näktergal. Det är känt för sina näktergalar och bästa tiden för ett besök är kring den första juni. En sen kväll eller tidig morgon bjuder på ett femtontal näktergalar, flera gräshoppsångare och kärrsångare. Den praktfulla rosenfinken finns vid Hulesjön, och flodsångare hörs som regel årligen, alltmedan morkullorna drar i den ljusa sommarnatten. Det är en riktigt stor fågelupplevelse.

Från fågeltornet har du god utsikt över hela sjön. Gräsand, svarthakedopping, gråhakedopping och knipa häckar i sjön. Flest simfåglar ses under flyttningstiderna vår och höst. Då kan du få se åtskilliga ovanligare simfåglar. Knipa, vigg och gräsand samt några storskavar brukar finns däremellan. En del av sjön hålls isfri året runt p.g.a utsläppet från reningsverket. Vintertid samlas stora flockar med gräsänder och ibland övervintrande krickor eller rörhöns. I buskagen kring inloppet förekommer även rödhake och gärdsmyg.
Undvik att gå ner till stranden, för det finns risk att du skrämmer upp änderna då. Tack för visad hänsyn!

Skönjebackarna
Sydväst om Hulesjön ligger en åssträckning som har karaktären av kalkgrusås. Floran är mycket rik och hyser flera ovanliga arter som säfferot, backsippa, trollsmultron, klasefibbla, backklöver och solvända. Blomsterprakten är mest intensiv under högsommaren när krisslan, blodnävan och kungsmyntan blommar. Skönjebackarna nås lätt genom att följa stigen västerut från fågeltornet. Det finns även möjlighet att parkera söder om åsen vid väg 47.

Text: Skylt på plats Bilder: Tomas Lager

58.152792, 13.529245

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. HÄR

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela
Dela Sidan