Karlsborgs fästning

4 maj 2021

Karlsborgs fästning är belägen på Vanäs udde i Vättern och är en av Sveriges största och bäst bevarade fästningar. Sedan 1935 är Karlsborgs fästning statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Om fästningen: När Sverige förlorade mot Finland 1809. Blev Östersjökusten mer utsatt än tidigare. Militärt bedömde man att en fiende inte skulle kunna hejdas vid kusten utan skulle efter fördröjande strider kunna slås inne i landet.
Från första start var det meningen att man skulle göra operations fästningar i Askersund och Jönköping. Med en depå fästning vid Västergötland av Vättern. Men det var den sista fästningen som blev verklig vid Karlsborg. Efter senare beslut skulle också operativ fästningen inrymma både garnison, förråd och “borgar kvarter” Meningen med detta var att regeringen och centrala ledningsfunktioner i händelse av anfall mot riket skulle dra sig tillbaka till fästningen mitt i landet. Riksbankens guldreserv skulle också skyddas i fästningen under de orostider som var i landet.

Byggnads perioden: Fästningen hade en planerad byggtid på 10 år. Man började bygget 1819 enligt en av riksdagens då beslutande försvarsplan, och det ursprungliga namnet skulle bli Vanäs fästning.

Bygget började men det var inte så enkelt som man hade räknat med, det tog också mycket längre tid än vad planen var. Under de 15 första åren bestod arbetet av att man skyfflade ut sand. Sanden fanns i de 5 kilometer långa försvarsvallarna mot fästningens sjösidan. Under tidsperioden 1827-1830 arbetade ca 2000 personer på anläggningen.

År 1831 flyttade första garnison in i fästningen. Det var ett kompani ur artilleriregemente som flyttade från Varbergs fästning, vilket då hade upphört som aktiv befästning.

I mitten på 1830- talet var besättningens mot sjösidan i stort sett klart. Men arbetet fick fortsätta på slutvärnet som då fick påbörjas.

Man beslutade även att bygga ett slutvärn på 678 meter. Anläggningen, som är en av Europa längsta byggnader började byggas 1844 och stod klart 1866. Då var 263 kanoner riktade mot fronten och fästningen var planerad att bemannas med mellan 6000 och 8000 man.

1870 var karlsborgs fästning i fungerande skick, men detta var först vid 1909 alltså efter 90 års byggnadstid som det förklarades helt färdig.

Byggnader: Samtidigt som man byggde fästingen så uppfördes också andra byggnader i och runt anläggning. Några som kom till var:

Kungsvillan som är längs udden, tanken med denna var om kungafamiljen var tvungna att lämna Stockholm
Bank
Ridhus och stallar
Officersbostäder
Men även många fler byggnader

Turism: Delar av anläggningen är öppen för turism med olika utbud av aktiviteter.

Inne på fästningstorget ligger det ett soldathemkonditori, en restaurang och butiker som har öppet på sommaren.
Karlsborgs Fästningsmuseum
Den historiska äventyrsturen men en guidad tur genom delar av slutvärent med filmvisning, knall och rökeffekter. Denna rundtur ger en inblick hur fästning var tänkt att används vid eventuella anfall mot Sverige.
Jakten på den försvunna guldreserven. Här är det ett familjeäventyr, där man som deltagare letar rätt på den svenska guldreserven som kommit till avvägar på fästningen under orostider.
3 dagars överlevnadskurs. Under ledning av instruktörer från Försvarsmaktens överlevnadsskola i Karlsborg ordnas grundläggande kurser i överlevnadsteknik, teori och praktik, för privatpersoner och företag med deltagarnas minimiålder 16 år.

Fakta: Wikipedia Foto: Lokal Helhet

58.528288, 14.526318

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. Maila info@lokalhelhet.se

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. Maila info@lokalhelhet.se

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *