Klasborgs och Våmbs ängar!

30 september 2020

Här på Billingens östra sluttning ligger naturreservatet Klasborgs och Våmbs ängar. Här kan Du vandra längs Billingeleden eller finna din egen väg längs omarkerade stigar.
Naturreservatet är sagolikt vackert oavsett årstid och från flera platser har du en magnifik utblick över landskapet österut. Spana och lyssna efter den ovanliga nötkråkan – ett exempel ur naturreservatets rika växt- och djurliv.

I de böljande betesmarkerna finns en fin flora tack vare kalken i marken och århundraden av slåtter och bete. Mellan de blommande örterna växer färggranna vaxskivlingar. Känn på skivorna under hatten så förstår du hur det fått sitt namn!

I Billigens dramatiska branter finns lodräta stup, 15-20 meter höga. Branten väster om Klasborg har varit skyddad som naturreservat ända sedan 1935. Här växer högresta, grova granar, men i resten av branten alm och andra lövträd vanligast. Är du uppmärksam får du syn på den vackra laven lunglav som växer på några av de äldsta lövträden.

Våren är en ljuvlig tid i naturreservatet! Mattor av sippor, vårlök, svalört och lungört breder ut sig i lövlundar och bäckraviner. Vårfägringen ersätts efter lövsprickningen av skuggtåliga växter som storrams, stinksyska och trollduva.

Ovanliga nötknäckare. Billingens sluttningar är utmärkta för den som vill lära känna den sällsynta nötkråkan. Under hösten flyger den i skytteltrafik mellan betesmarkernas hasselbuskage och granskogen uppe på Billingen. I granskogen gömmer nötkråkan sitt vinterförråd av nötter som den hittar igen utan problem, även då snön ligger tjock. Stenknäck, vars favoritmat är körsbärskärnor, är en annan sällsynt nötknäckare som trivs i naturreservatet.

Billingen – lager på lager

Billingen är uppbyggt av lager på lager av olika bergarter. De bildades för 500 miljoner år sedan då Västergötland låg under vatten.
300 miljoner år senare trängde vulkanisk magma upp ur jordens inre och la sig ovanpå de äldre bergarterna. När magman stelnade bildades diabas – en mycket hård bergart.
Långt senare drog inlandsisen fram som en jättelik osthyvel över landskapet. Bergartslagren under den hårda hättan av diabas låg väl skyddade, men de oskyddade bergarterna hyvlades ner av isen. Kvar stod de så kallade platåbergen med branta sidor och en närmast horisontell överyta.
Billingen är det största av de för Västergötland så karaktäristiska platåbergen.

Text: Skylt på plats Bilder: Tomas Lager

58.369278, 13.803682

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. HÄR

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *