Larv Fornlämningsområde / Domarring

19 maj 2023

Inom detta fornlämningsområde, som delas av vägen, ligger fem domarringar, fyra högar och två resta stenar. Norr om vägen ligger fyra domarringar och rester av en hög, söder om vägen bland annat en större hög..

Namnet domarring kommer av att man tidigare trodde att de hade samband med rättskipningen. Undersökningar har dock visat a de är gravar, ofta från äldre järnålder.

Gravfältet har utgjort begravningsplats för befolkningen i en närbelägen gård under brons- eller järnåldern. Brandbegravning var det vanligaste under denna tid. Som regel brändes de döda på bål. De brända benen placerades i ett ler- eller träkärl som ställdes i själva graven. Ibland spriddes även bålresterna ut i graven. Den döde fick några gravgåvor med sig på sin resa till dödsriket. Ovanpå gravgömman byggdes själva graven.

Text: Skylt på plats Foto: Lokal Helhet 

Fornlamningsomrade

58.19098, 13.13786

Domarring

58.19129, 13.13755

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. HÄR

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *