Norra Kyrketorps kyrka (Skultorps kyrka)

Kyrkor och Kloster

30 september 2020

Norra Kyrketorps kyrka är en kyrkobyggnad som sedan 2010 tillhör Skultorps församling (tidigare Norra Kyrketorps församling) i Skara stift. Den ligger i Skövde kommun.

Kyrkobyggnaden

Kyrkan uppfördes efter ritningar av arkitekt Fredrik Falkenberg och invigdes 8 mars 1925. 1950 installerades elvärme. En restaurering genomfördes åren 1972-1973 då ytterligare en sakristia med källare tillkom.

Kyrkan består av långhus med ett smalare kor i öster och torn i väster. Ingång med vapenhus finns i tornets bottenvåning. Vid kyrkans norra sida finns två sakristior som åtskilda av ett vindfång.

Inventarier

  • Altaret är tillverkat 1972 och består av en träskiva som vilar på ett murat, putsat och vitmålat underrede av natursten. På altaret står ett kristall kors med inbyggd belysning som tillkom samtidigt med altaret.
  • Altartavlan är målad 1925 av Gunnar Torhamn och skildrar Jesu möte med de båda lärjungarna i Emmaus (Lukas 24:13-35).
  • På södra korväggen finns ett dopaltare som består av en polerad kalkstensskiva, fäst i väggen. Över altaret hänger en träskulptur som föreställer en vitklädd ängel med ett ljus. Skulpturen är tillverkad 1989 av Eva Spångberg.
  • Dopfunten av kolmårdsmarmor är från 1925. Funten är liten, åttkantig och låg.
  • En ljuskrona är tillverkad i Polen på 1600-talet.
  • Nuvarande orgel, med 17 stämmor fördelade på två manualer, är inköpt 1974 från Smedmans Orgelbyggeri i Lidköping. Orgeln har en fasad av omålad furu. Tidigare orgel var inköpt 1928 av Nordfors & Co.
  • Predikstolen är samtida med kyrkan.

Text: Wikipedia Bilder: Tomas Lager

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. HÄR

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela
Dela Sidan