Pilgrimsled Hjo-Kungslena Förening

Pilgrimsled Hjo-Kungslena. Vandra från trästaden Hjo utmed Vätterns strand, upp över skogsklädda Hökensås / sedan genom odlingslandskap fram till Kungslena.

Om Pilgrimsled Hjo-Kungslena Förening

       

På Pilgrimsled Hjo-Kungslena färdas du till fots. Från trästaden Hjo utmed Vätterns strand, upp över skogsklädda Hökensås och sedan genom odlingslandskap fram till Kungslena vid Varvsbergets fot. Totalt är leden ca 50 km.

Utmed leden finns gott om information om de vackra platser du vandrar förbi. Om historiska platser med spår från såväl tiden kring Kristi födelse, medeltid och nutid. Om naturen och kulturen runt platserna. Det finns gott om möjligheter till logi och mat utmed leden.

Mer information hittar du på www.pilgrimslederskaraborg.se

Pilgrimstänkandet är ur mänskligt. Att vara till, röra sig och mogna. Att söka en rytm i livet. Att vilja, söka möjligheter och ibland kunna. Att gå, rasta och omorientera och välja väg. Att starta, komma till delmål och nå fram. Vilka är vägarna och vilket är målet?

Pilgrimsvandrare finns över hela vår jord och i de flesta stora världsreligioner. Människor har alltid vandrat kortare eller längre sträckor för att nå ett yttre eller inre mål. Det yttre målet är viktigt, men kanske är vägen dit ännu viktigare.

En pilgrimsvandring är en yttre och en inre vandring på samma gång.