Planteringsförbundets park, Plantis

3 oktober 2022

Planteringsförbundets park, Plantis

Parken anlades 1885 men inbjudan till allmänheten om bildandet av ett planteringsförbund utgick redan femton år tidigare. Ordförande i styrelsen blev ”stadens planterare” läkaren och kommunalmannen A. P. Westerberg. Westerbergs namn förknippas också med Strögets allé och med lasarettsparken. Han var inte bara administratör utan han arbetade även gärna handgripligt med planteringar och omsorger om stadens gröna rum. En minnessten med porträttmedaljong, utförd av skulptören Ruth Milles, är rest i parken över honom.

Norr om museibyggnaden ligger en mindre byggnad från 1910, den uppfördes som bostad för vaktmästaren i Plantis. I parken, nära Ströget, ligger en av Falbygdens många gånggrifter, Kyrkerör (eller Kungagraven, som den kallades i gångna tider). Vid bygget av Rantavägen i slutet av 1850-talet förstördes en del av gravkullen och de väldiga stenblocken rasade samman. 1928 restaurerades gånggriften under riksantikvariens överinseende.

Ett stycke norr om Kyrkerör ligger offerstenen Ballersten, som flyttats hit från dess ursprungliga plats vid ”Lilla undergången” i Smedjegatans förlängning. Stenen har skålgropar, s.k. älvkvarnar. Namnet Ballersten har man länge förknippat med asaguden Balder. Enligt Ivar Lundahl, uppvuxen på Rantens herrgård och ortnamnsforskare, är en sådan tolkning inte trolig. ”Ballersten betyder utan tvivel ’en sten som ballrar’, en sten som så att säga gör väsen av sig”, skriver Lundahl i årsskriften Falbygden nr 4.

Redan för över hundra år sedan arrangerades karnevaler och allehanda nöjen för att finansiera planteringsarbetet i parken. 1970 inlöstes parken av Falköpings stad och Plantis blev formellt en stadspark.

Många äldre Falköpingsbor har angenäma minnen från somrar i Plantis, då Anna Andersson och Agnes Fridolf hade hand om servering en från den lilla paviljongen från 1912, ritad av Skövde Arkitekten N.F. Neuendorf. Plantis var en träffpunkt för både unga och gamla. Falköpings idrottsungdom samlades ofta här på kvällarna efter träningar eller matcher. Under 1920-talet spelade Einar Langs kapell på verandan och senare installerades en radiogrammofon som gästerna gärna själva skötte. Paviljongen byggdes ut i omgångar.

Plantis har förändrats under de senare årtiondena, entréerna till parken har fått en annan utformning, musikpaviljongen är ersatt av en amfiteater och serveringsstugan har rivits och ersatts med en restaurang. Det finns även en ny minigolfbana och en ny lekplats. En av vägarna genom parken har fått namnet ”Jönns Väg”.

Bilder:

1 Minnesstenen över Westerberg, 1940-tal.

2 Gånggriften Kyrkerör, 1940-tal. Observera staketet runt parken.

3 Fornlämningen Ballersten, 1940-tal.

4 Foto från 2021, Falbygdens museum.

5 Serveringspaviljongen, 1910-tal.

6 Serveringspaviljongen, 1990-tal.

7 Dammen och scenen, 1960-tal.

8 Svandammen (känd som Jungfruhålan), 1910-tal.

9 Foto från 2021, Falbygdens museum.

Källa: Utställning från Falbygdens museum 2021

58.167641, 13.553309

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. HÄR

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *