Suntaks gamla kyrka

Kyrkor och Kloster

18 februari 2019

Suntaks gamla kyrka

Skulle ha återanvänts.. Som så många andra kyrkor ansågs 1100-talskyrkan i Suntak kring förra sekelskiftet ha tjänat ut och ersattes av en ny en bit bort. Och då ingick den gamla kyrkan nog i byggmästarens arvode, den skulle återanvänts i form av sten i den nya kyrkan hade man tänkt.
Men byggmästaren insåg att det var enklare att hugga ny sten och kyrkan räddades. Det är nog många lyckliga över idag, den hör till de kyrkliga klenoderna i bygden.

Text och Foto Hans Menzing‎

 

Suntaks gamla kyrka är en av Sveriges bäst bevarade romanska kyrkor och har en exteriör som är typisk för medeltida kyrkor – Ett rektangulärt långhus och ett smalare och längre kor mot öster och vid korgaveln en rundad absid.

Byggnaden uppfördes omkring mitten av 1100-talet av putsad sandsten och kalksten i relativt jämna och tjocka skift. Byggmaterialet är finhugget i stort format och vilar på en dubbel skråkantad sockel.

Den breda och korta planbildningen tyder på sydlig påverkan, medan den trånga triumfbågen och det kraftiga takfallet talar för engelsk influens. På långhusets södra sida är portalen med två språng av sandsten och odekorerat tympanonfält. På nordmurens yttersida finns spår efter en numera igenmurad portal. Triumfbågen är efter engelsk förebild mycket trång. Den är smalast i nedre del, ca. 1,5 meter, och som bredast 2,3 meter. Takstolen är av en inhemsk, kryssad typ. I det inre har den ursprungligen varit öppen, vilket visas av dem ovan taket medeltida väggmålningarna. De äldsta väggmålningarna kan dateras till 1400-talets slut.

Sakristian på korets nordsida tillkom troligen på 1600-talet och vapenhuset på 1700-talet framför sydportalen. Under 1700-talet tog man upp större fönster i kyrkan.

Under 1800-talets slut planerades en utbyggnad av kyrkan. Planerna skrinlades och man byggde istället en ny kyrka, Suntaks kyrka, som invigdes 1902. Den gamla kyrkan ingick i byggmästarens entreprenad såsom lön men räddades. Därefter har den genomgått flera mindre restaureringar

Text Wikipedia Foto Sture Björnson, Alingsås, år 2008 och 2010

Färder på Falbygden

Lars Bägerfeldt

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. HÄR

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela
Dela Sidan